LinkedIn

 

LinkedIn

 • DCisive geeft logistiek advies. Goed advies!

   
   
   
   
   
   
   
   
 • De juiste beslissing voor uw distributiecentrum

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Twintig jaar ervaring met logistieke beslissingen

   
   
   
   
   
   
   
   
 • Vakmanschap, daadkracht en plezier

   
   
   
   
   
   
   

DCisive helpt de juiste logistieke beslissing te nemen

Wie is DCisive?

DCisive is de bedrijfsnaam waaronder ik logistiek advies geef. Ik ben Jaap Eikelboom en heb twintig jaar ervaring als logistiek adviseur. Tijdens die periode heb ik veel toonaangevende bedrijven geholpen bij het nemen van uiteenlopende, vaak lastige, logistieke beslissingen.
DCisive werkt samen met een gerenommeerd adviesbureau en met geroutineerde collega-adviseurs.
Hiermee combineer ik voor u de aandacht en gedrevenheid als zelfstandig adviseur met de slagkracht en de flexibiliteit van een groter logistiek adviesteam.

 

Wat is de juiste logistieke beslissing?

Ik help mijn klanten om de juiste logistieke beslissing te nemen: ik help de juiste conclusie te vinden, zodat zij kunnen kiezen voor een gunstige logistieke toekomst.
De conclusie sluit een proces af van overdenken en overleggen. Een proces van leren begrijpen en van zoeken naar oplossingen. Een proces van ontdekken van toekomstige gevolgen en vooral van wat men wil bereiken.
De conclusie brengt ontwikkeling op gang naar een betere logistieke toekomst.

 

De juiste conclusie en beslissing hebben zes eigenschappen:

 • Begrip van de ontstane situatie, het bedrijfsdoel en de context
 • Inzicht in de afzonderlijke logistieke onderdelen en in hun samenhang
 • Overzicht over het krachtenveld waarbinnen de beslissing wordt genomen
 • Klare taal en eenvoud
 • Daadkracht
 • Vertrouwen

U mag deze eigenschappen in al mijn adviezen verwachten.

 

Wat betekent de naam DCisive?

DCisive is een samentrekking van de afkorting ‘DC’ en het Engelse woord ‘decisive’.


‘DC’ is de afkorting van distributiecentrum. Distributiecentrum verwijst, veel meer dan bijvoorbeeld magazijn of warehouse, naar de functie van een logistiek centrum. In zo’n centrum komen goederen- of transportstromen samen en worden goederen gedistribueerd naar afnemers. In het functioneel denken over een distributiecentrum en in het in samenhang beoordelen van de verschillende onderdelen van een distributiecentrum ligt mijn grootste kracht.

 

‘Decisive’ betekent besluitvaardig, doorslaggevend en zelfverzekerd. Dit verwijst enerzijds naar de genoemde hulp bij de juiste logistieke beslissingen. Anderzijds verwijst het naar het vrije ondernemerschap dat DCisive voor mij betekent.